Наука Литературознание Естетическият максималист

balgari.bg

Естетическият максималист

altБоян Пенев се ражда в Шумен на 27 април 1882 година.
Гимназиално образование получава в Русе, след което завършва славянска филология в Софийския университет (1907).
Учителства в столицата през 1907-1908 година, след което става частен хоноруван доцент, редовен доцент, извънреден (1917) и редовен (1925) професор в Катедрата по българска и славянски литератури в СУ.
През 1912-1913 година в Берлин Пенев работи върху влиянието на немската литература върху славянските, през 1913-1914 г. във Варшава, Краков и Прага проучва влиянието на полската и чешката литература върху нашето Възраждане. Чете лекции по история на българската литература в университетите в Краков, Варшава и Лвов.
В СУ Боян Пенев изнася лекции за българската литература през седемнайсети и осемнайсети век, за началото на новобългарската литература, за старобългарската книжнина и др. Обект на научните му търсения е творчеството на Ботев, Каравелов, Вазов и Алеко Константинов, Адам Мицкевич, А. С. Пушкин и др.
Боян Пенев е творец с ярко изразена индивидуалност и разностранни интереси в областта на литературната история, музиката, изобразителното изкуство.
В работата си като литературен теоретик той съчетава историческия подход към художествения факт с живия усет за естетически значимото.
Като литературен историк Боян Пенев принадлежи на второто поколение български учени след Освобождението, разработва свой собствен метод за анализ на литературния процес. Взаимодействието между отделната личност и обществената среда Боян Пенев счита за двигател на литературния процес, в изясняването на реалните и духовните отношения на това взаимодействие са вложени неговите научноизследователски усилия. Изключително внимание Боян Пенев отделя на творческата личност, защото е убеден, че литературата се създава от мощни художнически индивидуалности.
Като критик Пенев изповядва схващането, че "трябва да излага не своите основания, а своите впечатления". Според него критикът е художник, който, тълкувайки литературната творба, тълкува самия себе си.
Сред писателите, чието творчество изучава естетическият максималист, са Паисий, Каравелов, Петко Рачов Славейков и др.
Боян Пенев е автор на граматика на полския език, изследване на първата българска повест - "Нещастна фамилия" на Васил Друмев, монография за живота и творчеството на Бетовен и др., неговата четиритомна "История на новата българска литература", излязла през 1930-1936 година, е сред най-големите достижения на литературната ни наука.
Големият критик и историк умира на 25 април 1927 година. 

Публикацията се базира на Речник на българската литература, т. 3, Издателство на БАН, 1982 г.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

За кои големи българи искате да разкажем, кого още да включим в своеобразния ни каталог на българщината? Предложенията си пращайте чрез нашата форма за контакт.

Търсене в БЪЛГАРИ.bg

Търсене с google